Avís Legal

Els termes i condicions que s’indiquen a continuació regulen l’accés i l’ús de www.mysociablemedia.com, www.mysociablemedia.es (en endavant la Web).

1. DADES EMPRESARIALS
My Sociable Media és una marca comercial sota la que opera Eduardo Rodríguez Peña, empresari individual, amb NIF 46639183J, i domicili social a Passatge Dos de Maig, 34, Pr. 1 08041 Barcelona. Els telèfons de contacte són: 934 88 62 50 i 651 49 05 53 181 i el correu electrònic de contacte és: hola@mysociablemedia.com.

2. PROPIETAT INTEL•LECTUAL
My Sociable Media i el seu logotip constitueixen una marca creada per Eduardo Rodríguez Peña i per lo tant subjecta a tots els drets de propietat intel•lectual i/o industrial que atorga la legislació vigent.

Així mateix, els dominis www.mysociablemedia.com, www.mysociablemedia.es han estat registrats per Eduardo Rodríguez Peña, i el disseny de la web i tots els seus continguts (especialment textos, notícias, articles, gràfics, logotips, dibuixos, fotografies, software i altres) estan subjectes a drets de propietat intel•lectual i/o industrial per part de Eduardo Rodríguez Peña o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la web.

Per tant, queda estrictament prohibida l’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i/o transformació, inclosa la traducció), per algún mitjà, de tots els continguts de la Web objecte de propietat intel•lectual i/o industrial, sense que existeixi una autorització expressa, atorgada per escrit per Eduardo Rodríguez Peña.

3. ACCÉS I ÚS CORRECTE DE LA WEB
L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte, diligent i lícit de la Web, utilitzant-la exclusivament per als propòsits per als que ha estat creada, és a dir per a la informació sobre els serveis i activitats que ofereix My Sociable Media, , i a abstenir-se de qualsevol ús de la Web i dels seus continguts que sigui contrari a la llei, a l’ordre públic, a la moral o a les bones costums generalment acceptades.

L’Usuari respondrà de qualsevol dany o perjudici de qualsevol naturalesa que My Sociable Media pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència d’un ús incorrecte de la Web, o d’un incumpliment d’aquestes condicions d’ús o de la Llei.

4. ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA WEB
My Sociable Media es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la Web, així com la seva presentació i/o configuració, en qualsevol moment, sense previ avís i sense haver d’assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

5. COOKIES
EL’ús d’aquesta web pot implicar la utilització de cookies, informacions que s’emmagatzemen en el navegador amb l’objectiu que el nostre servidor faciliti l’ experiència de navegació de l’Usuari. En cap cas, aquestes cookies poden accedir a les dades ni informacions personals de l’Usuari, ni al seu disc dur. L’Usuari pot esborrar-les si ho desitja, accedint a les opcions del seu navegador.

6. SERVEIS
My Sociable Media és una agència especialitzada en la comunicació en Mitjans Socials.

Els serveis que ofereix són els següents: Consultoria, comunicació, publicitat, continguts, vigilància de marca i reputació, formació, pla de mitjans socials, gestió de mitjans socials, i informes i anàlisis de dades relacionades amb els mitjans socials

7. TARIFES
Tots els serveis requeriran d’un pressupost específic doncs és necessari conéixer prèviament les necessitats i requeriments del client.

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT
Les dades de caràcter personal que es facilitin en els formularis, correus electrònics o qualsevol altra via, quedaran registrades en un fitxer, inscrit a l’ Agencia Española de Protección de Datos, del que és responsable Eduardo Rodríguez Peña, fundador i director de My Sociable Media, i en el que s’han implementat les mesures de seguretat legalmente previstes per la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)i el seu reglament de desenvolupament.

Les dades s’utilizaran per a gestionar la comunicació/ informació amb els usuaris que així ho sol•licitin i la posterior relació comercial i contractual que pugui establir-se amb ells.

L’Usuari pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, remetent un escrit a My Sociable Media, carrer Passatge Dos de Maig, 34, Pr. 1 08041 Barcelona, o enviant un correu electrònic a lopd@mysociablemedia.com.

La sol·licitud enviada ha de cumplir el contingut mínim legalment establert que és el següent: Nom i cognoms, fotocòpia DNI de l'Usuari, correu electrónic facilitat, petició concreta, i data i signatura del sol·licitant.

L’Usuari també pot negar-se a rebre comunicacions comercials per part de My Sociable Media, enviant un escrit, acompanyat de la fotocòpia del seu DNI, mitjançant el correu electrònic hola@mysociablemedia.com o la nostra adreça de correu postal: My Sociable Media, calle Passatge Dos de Maig, 34, Pr. 1 08041 Barcelona.

9. RESPONSABILITAT DE MY SOCIABLE MEDIA
9.1. Serveis: La responsabilitat de My Sociable Media pels serveis que ofereix és la legalment prevista a la normativa espanyola que li és d’aplicació.

9.2. En quant a la Web: My Sociable Media es reserva el dret a interrompre temporalment l’accés a la Web en qualsevol moment i sense previ avís, quan sigui necessari per motius tècnics, de seguretat, de control o de manteniment.

My Sociable Media no es farà responsable de:

1. Les interrupcions, demores o mal funcionament d’aquesta web, del seu servidor i/o del seu servidor de correu electrònic, així com dels danys que puguin derivar d’aquests, originats per causes que escapen del seu control (incloses fallades de suministrament elèctric, manca d’accés a xarxes de comunicació, atacs de hackers, virus o altres elements lesius), causes de Força Major, o actuacions culpables o doloses de l’Usuari i/o Client;

2. Els danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de la manca de veracitat, exactitud, exhaustividad i/o actualitat de les dades proporcionades per l’Usuari i/o Client;

3. Els danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de l’accés de l’Usuari i/o Client a webs de tercers als que se’ls ha pogut remetre mitjançant enllaços facilitats en aquesta Web: En aquest sentit, els enllaços que proporcionem tenen com a objectiu informar d’altres fonts que amplien informacions o dades proporcionades a la nostra Web, i si bé procurem remetre’ns sempre a fonts fiables, aquestes webs són propietat i responsabilitat dels seus respectius titulars.