Política de Privacitat

Les dades de caràcter personal que es facilitin en els formularis, correus electrònics o qualsevol altra via, quedaran registrades en un fitxer, inscrit a l’ Agencia Española de Protección de Datos, del que és responsable Eduardo Rodríguez Peña, fundador  i director de My Sociable Media, i en el que s’han implementat les mesures de seguretat legalmente previstes per la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) i el seu reglament de desenvolupament.

Les dades s’utilizaran per a gestionar la comunicació/ informació amb els usuaris que així ho sol·licitin i la posterior relació comercial i contractual que pugui establir-se amb ells.

L’Usuari pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, remetent un escrit a My Sociable Media, carrer Passatge Dos de Maig, 34, Pr. 1 08041 Barcelona, o enviant un correu electrònic a lopd@mysociablemedia.com.

La sol·licitud enviada ha de cumplir el contingut mínim legalment establert que és el següent: Nom i cognoms, fotocòpia DNI de l'Usuari, correu electrónic facilitat, petició concreta, i data i signatura del sol·licitant.

L’Usuari també pot negar-se a rebre comunicacions comercials per part de My Sociable Media, enviant un escrit, acompanyat de la fotocòpia del seu DNI, mitjançant el correu electrònic hola@mysociablemedia.com o la nostra adreça de correu postal: My Sociable Media, calle Passatge Dos de Maig, 34, Pr. 1 08041 Barcelona.